Voluntariat en curs

Voluntariat en curs

Col·laboracions en curs del grup de voluntariat

Mida de lletra:

“Acollida a can Basté”

 Impulsat per la Xarxa Nou barris Acull

Objectiu: Aprenentatge inicial de la llengua catalana a adults procedents de diferents països.

Voluntària : Alba Tribó

Lloc: Centre Civic Can Basté

Dedicació: 1h a la setmana. Cada dijous de 10 a 11 del matí


“Alfabetització a Can Basté”

 Impulsat per la Xarxa Nou barris Acull

Objectiu: Aprenentatge  inicial de la llengua castellana a adults procedents de diferents països. 

Voluntàries :  Magalí Serra i Alba Tribó

Lloc: Centre Civic Can Basté

Dedicació:  2h a la setmana. Una dimarts  i l’altra dijous, ambdues al matí

Durada: tot el curs


“Taller de lectoescriptura   amb dones grans”

Impulsat per l’Escola d’adults del Besós

Objectiu:  Aprendre a llegir i escriure.

Voluntària : Maria Altisent

Lloc: Escola d’adults del Besós

Dedicació: 1:45h. cada dimarts

Durada: tot el curs


“Aprenen compartint”

Impulsat per l’Aula de reforç del Secretariat de Sants-Hostafranc

Objectiu: Reforç escolar a alumnes de secundària

Voluntàri : Agustí Camós

Lloc: la seu escolar

Dedicació: 1:30h cada  dijous

Durada: tot el curs


“Espai Socioacadèmic Aula oberta”

Impulsat per l’Associació Educativa Integral del Raval

Objectiu: Suport a l’escolarització destinat a joves de més de 15 Anys de 3r i 4t d’ESO i d’Educació postobligatòria

Voluntària : Montserrat Serradell

Lloc: Rbla del Raval, 7bis, baixos

Dedicació: 2:30 h cada dimarts

Durada: tot el curs


“Apropem-nos”

Impulsat per la Xarxa d’Entitats i serveis del Poblenou

Objectiu: Alfabetització de nivell inicial en castellà a un grup d’adults amb un nivell molt baix de l’idioma procedents de diferents països

Voluntària : Mercè Llach

Lloc: Centre Cívic Can Felipa

Dedicació: 1:30h cada dimarts

Durada: tot el curs


“Reforç escolar als  CRAES”   

A Barcelona, impulsat per ISOM

Objectiu: Afavorir els aprenentatges  i ajudar a millorar els resultats acadèmics d’alguns nois i noies tutelats pel sistema de protecció a la infància i adolescència. Voluntaris/es : M Pilar Closes Vendrell al CRAE de Sants,  M Victòria Maduell  Hernández i M Teresa Garriga i Paituví al CRAE de Sants-Medir i Jordi Maduell al CRAE de Sant Josep de la Muntanya

Lloc: als pisos de cada CRAE

Dedicació: 2h un dia a la setmana

Durada: tot el curs des de fa 4/5 cursos

A Girona , impulsat per  l’Equip de recerca sobre infants, adolescents, drets dels infants i la seva qualitat de vida (ERIDQV) de la Universitat de Girona.

Voluntària: Francisca Abellanas Oar al CRAE  Mas de Gualba    

Lloc: al pis del CRAE

Dedicació: 6h setmana. Una hora per cada alumne atès

Durada: tot el curs des de fa 5 cursos


“Comunitat d’aprenentatge  a l’escola Joaquim Ruyra

Impulsat per l’escola Joaquim Ruyra de L’Hospitalet del Llobregat

Objectiu: Ajudar alguns alumnes de l’escola a adquirir i avançar en l’adquisició de la llengua catalana  a nivell oral i bàsic per assolir amb garanties mínimes els processos de lectora i escriptura. Treball molt centrat en l’ús i el contingut de la llengua i modelatge puntual d’alguns errors en la pronúncia.

Voluntària : Marta Teixidó

Lloc: la seu escolar. Barri de la Florida a L’Hospitalet

Dedicació: 3:30h cada dilluns

Durada: tot el curs


Col·laboracions en curs del grup de voluntariat

Mida de lletra:

 

Llengua i socialització de les famílies en l’entorn educatiu

Projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament.

Objectius :

 - aprenentatge i ús de la llengua catalana com a eina d’integració de famílies    

    nouvingudes

- implicació en el seguiment acadèmic i educatiu dels seus fills i filles

- participació en la vida del centre i en l’entorn escolar.

- cohesió social

Voluntàries: la Maria Altisent i la Núria Boixaderes

Lloc: CEIP Miguel Hernández de Badalona

Dedicació : 2h una tarda a la setmana

Durada: tot el curs


Castellà per a nouvinguts

Impulsat per la Xarxa 9Barris Acull

Objectiu :impartir classes de castellà a nivell inicial a un grup d’adults procedents de diferents països.

Voluntària: l’Alba Tribó

Lloc : Centre Cívic Can Basté

Dedicació : 1h a la setmana. Cada dijous de 10 a 11 del matí

Durada: tot el curs


Català per a nouvinguts

Impulsat per la Xarxa 9Barris Acull

Objectiu : impartir classes de català a nivell inicial a un grup d’adults procedents de diferents països.

Voluntària: la Magalí Serra

Lloc : Centre Cívic Can Basté

Dedicació : 1h a la setmana. Cada dijous matí

Durada: tot el curs


 “Aula de reforç del Secretariat Sants-Hostafranc

Objectiu : reforç escolar a alumnes de secundària

Voluntari: l’Agustí Camós

Lloc : espai fora dels centres educatius. Carrer Constitució,1.

Dedicació : 1:30h a la setmana. Cada dijous

Durada: tot el curs


Intervenció Conjuntiva

Escola del barri de Gràcia

Objectiu : acostar la visió de l'escola i de la família en un cas de dificultat persistent  d’un nen de 8 anys

Voluntària: la Joana Alegret

Lloc : la seu escolar

Dedicació :4h de  preparació i 4h de realització

Durada:  2 trobades intercal.lades per un mes i mig


Associació Educativa Integral del Raval” (AEIRaval)

Espai Socioacadèmic Aula oberta

Objectiu : Suport a l’escolarització destinat a joves de més de 15 anys de 3r i 4t d’ESO i d’educació postobligatòria.

Voluntària: la Montserrat Serradell

Lloc: Rambla del Raval,7 bis, baixos

Dedicació : cada dijous de 5 a 7 de la tarda

Durada: va començar el mes d’abril i espera continuar el curs vinent